Destacamos

Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees

Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees

El Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees és l'instrument d'autoregulació a la UE i estableix les normes per a desenvolupar, produir i difondre estadístiques europees.

L'última revisió del Codi es va realitzar en 2017 amb l'objectiu d'actualitzar-lo i reflectir els últims canvis i innovacions en el desenvolupament, l'elaboració i la difusió d'estadístiques oficials del Sistema estadístic europeu, així com les noves fonts de dades emergents, l'ús de les noves tecnologies, la modernització del marc legal i els resultats de les revisions per parells sobre l'aplicació del Codi de bones pràctiques.

El codi consta de 16 principis que cobreixen l'entorn institucional, els processos estadístics i els resultats estadístics. Un conjunt d'indicadors de bones pràctiques i estàndards per a cadascun dels principis proporciona orientació i referència per a revisar l'aplicació del Codi de bones pràctiques, i augmenta la transparència dins del Sistema estadístic europeu.

El seu objectiu és garantir que les estadístiques produïdes dins del Sistema estadístic europeu no sols siguen pertinents, oportunes i necessàries, sinó també que satisfacen els principis d'independència professional, imparcialitat i objectivitat.

La legislació estadística valenciana es va fer ressò del Codi en el preàmbul del Decret 81/2014 d'aprovació del Reglament de la Llei 5/1990 d'Estadística de la Comunitat Valenciana. També es recull en el Pla Valencià d'Estadística 2019–2022, aprovat per les Corts Valencianes, i posteriorment en el Decret 109/2021 d'aprovació de l'Estatut de l'Institut Valencià d'Estadística. L'article 2 d'aquest Estatut diu “l'Institut Valencià d'Estadística vetlarà pel compliment dels principis establits en el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees (CBPEE)”

Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees (pdf)