Censos de població i habitatges (decennals). Resultats per a la Comunitat Valenciana

Censos de població i habitatges (decennals). Resultats per a la Comunitat Valenciana

Els censos de població i habitatges són una operació estadística, amb periodicitat decennal, que permet conéixer característiques socials i demogràfiques de la població i la seua distribució territorial, així com determinar els diferents llocs destinats a habitació humana i proporcionar informació de les característiques més importants dels habitatges.

En esta publicació s'oferix informació amb desagregació territorial provincial, comarcal i municipal, referida a característiques bàsiques de la població, mobilitat obligada, llars, nuclis, habitatges i establiments col·lectius.

Avís als usuaris: canvi en la comarcalització

Censos de població i habitatges 2021

   • Notes metodològiques

   • Informe metodològic estandarditzat

   • Resultats

Censos anteriors

   Censos de població i habitatges 2011

     • Notes metodològiques

     • Resultats (disponibles en el Banc de Dades Territorial, tema "Demografia i població")

   Censos de població i habitatges 2001