Censos de població i habitatges. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Censos de població i habitatges. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Censos de població i habitatges 2011

Els censos de població i habitatges són una operació estadística, amb periodicitat decennal, que permet conéixer característiques socials i demogràfiques de la població i la seua distribució territorial, així com determinar els diferents llocs destinats a habitació humana i proporcionar informació de les característiques més importants dels habitatges convencionals ocupats.

En aquesta publicació s'ofereix informació amb desagregació territorial provincial, comarcal i municipal, referida a característiques bàsiques de la població, coneixement del valencià, mobilitat obligada, llars, nuclis, vivendes, edificis i establiments col·lectius.

  • Notes metodològiques

  • Informe metodològic estandarditzat

  • Resultats (disponibles en el Banc de Dades Territorial, tema "Demografia i població")

Censos anteriors

  • Censos de població i habitatges 2001