Energia i mineria

Energia i mineria

Estadístiques elaborades per l'Institut Valencià d'Estadística

Estadístiques elaborades per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

 

Àmbit territorial: M municipal, C comarcal, P provincial, CV Comunitat Valenciana