Compte general de la Generalitat. Principals Resultats

Compte general de la Generalitat. Principals Resultats