Visualització de contingut web

Comunitat Valenciana i Províncies

Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana

Recopilació d'informació estadística d'àmplia cobertura temàtica que permet una visió bàsica de la situació i evolució de les diferents àrees econòmiques i socials de la Comunitat Valenciana.
Es difon a través dels enllaços "Principals Resultats", continguts en l'apartat "Accés temàtic d'Informació Estadística" del Portal Estadístic de la Generalitat. Este apartat està organitzat per temes, subtemes i operacions estadístiques.

Banc de Dades de Sèries

Oferix informació estadística per a la Comunitat Valenciana i les seues províncies de caràcter econòmic, demogràfic i social procedent de diverses fonts productores de dades estadístiques. Permet una gran versatilitat en la selecció, visualització i tractament de la informació: crear sèries de dades, fitar el territori sobre el qual es vol obtindre resultats, realitzar consultes sobre les categories d'interés en una taula, triar la ubicació de les variables i exportar els resultats de la consulta.

Principals Indicadors de Conjuntura

Recopilació d'actualització contínua dels principals indicadors de producció i demanda, mercat de treball, sector exterior, preus i salaris, i sector financer, des de gener de 2002 fins setembre de 2013.

Anuari Estadístic de la Comunitat Valenciana

Recopilació de resultats estadístics d'àmplia cobertura temàtica que permet una visió bàsica de la situació i evolució de les diferents àrees econòmiques i socials de la Comunitat Valenciana, amb desglossament provincial i comparació amb el total nacional.
Estructurat en apartats temàtics que contenen taules estadístiques agrupades segons fonts estadístiques origen de les dades o subapartats temàtics més homogenis.

  • libro 1984 - 2007
  • cd 2001 - 2007
  • libro+cd 2008
  • cd 2009

La Comunitat Valenciana en xifres

Fullet de divulgació estadística que arreplega informació de caràcter general sobre els aspectes més rellevants de la realitat territorial, demogràfica i socioeconòmica de la Comunitat Valenciana. Selecció de xifres i indicadors amb detall provincial acompanyats amb abundants elements gràfics. Disponible en castellà, valencià i anglés.

  • libro 1998- 2009 

Dades Bàsiques de la Comunitat Valenciana

Producte divulgatiu que arreplega informació estadística bàsica de la Comunitat Valenciana. Les dades que es presenten acompanyats de gràfics faciliten la seua lectura i comprensió. Disponible en castellà, valencià i anglés.

libro 1997- 2009
web Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana, disponible en el portal estadístic peGV