Destacamos

Contacte

Contacte

Localització

C/ Isabel la Catòlica, 8
46004 València  

Telèfon: 961 972 256
Correu electrònic: ive@gva.es

 

Atenció Internet

Consultes d'assessorament en la localització dels resultats publicats de l'activitat estadística d'interés de la Generalitat i d'altres fonts estadístiques disponibles en l'estadística pública a través del formulari Consultes d'informació.

Sol·licituds d'explotacions estadístiques específiques que contemplen un major nivell de desagregació dels resultats estadístics publicats o en un suport tecnològic diferent. Les tabulacions sol·licitades han de contemplar que els resultats estadístics siguen tècnicament acceptables, no atempten a la protecció del secret estadístic i no alteren de manera significativa el normal desenvolupament dels serveis estadístics afectats a través de la Sol·licitud d'explotació estadística específica.