Destacamos

botón por estadística

Per data

gener
Dia Operació estadística Període de referència
8 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2023
8 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2023
11 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2023
15 Estimació del consum d'energia elèctrica Octubre 2023
18 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2023
18 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2023
19 ICE  Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2024
19 Estadística d'empreses inscrites en les Seguretat Social Trimestre 4/2023
19 Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social Trimestre 4/2023
24 MNP Moviment natural de població. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2022
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2023
26 EPA  Enquesta de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2023
29 Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2023
31 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2023

febrer
Dia Operació estadística Període de referència
6 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2023
6 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2023
7 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2023
15 Estimació del consum d'energia elèctrica Novembre 2023
15 Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial Trimestre 4/2023
16 Estadística sobre activitats en I+D. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2022
19 Enquesta sobre innovació en les empreses. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2022
21 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2023
21 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2023
26 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2024
29 EPA Enquesta de població activa. Mitjanes anuals 2023

  

03 Març
Dia Operació estadística Període de referència
4 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2024
4 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2024
5 Indicadors socials de qualitat de vida de la Comunitat Valenciana. Àrea de gènere Àrea de gènere
6 Censos de població i habitatges. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021
8 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2024
11 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2024
15 Estimació del consum d'energia elèctrica Desembre 2023
15 ICL  Índex de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2023
15 ETCL  Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2023
22 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2024
22 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2024
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2024
26 ETR-FAMILITUR Enquesta de turisme de residents. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2023
27 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2024
28 ODS Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana
28 ETR-FAMILITUR Enquesta de turisme de residents. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2023

04 Abril
Dia Operació estadística Període de referència
2 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2024
2 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2024
5 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2024
12 Estimació del consum d'energia elèctrica Gener 2024
16 Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social Trimestre 1/2023 - Trimestre 1/2024
16 Enquesta sobre l'estructura de la indústria de la construcció. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2022
18 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2024
18 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2024
19 ICE  Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2024
22 Estadística d'empreses inscrites en les Seguretat Social Trimestre 1/2024
22 Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social Trimestre 1/2024
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2024
26 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2024
26 EPA  Enquesta de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2024
29 Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2024

05 Maig
Dia Operació estadística Període de referència
3 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2024
3 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2024
8 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2024
14 Indicadors de comerç exterior 2022(def.)-2023
15 Estimació del consum d'energia elèctrica Febrer 2024
21 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2024
21 Enquesta de condicions de vida (ECV). Resultats per a la Comunitat Valenciana 2023
23 Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial Trimestre 1/2024
24 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2024
29 Indicadors demogràfics subprovinciales. Natalitat i mortalitat 2022
29 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2024

06 Juny
Dia Operació estadística Període de referència
3 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2024
3 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2024
3 Estadística estructural d'empreses: sector industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2022
6 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2024
11 Indicadors de pobresa i condicions de vida a nivell subregional 2023
14 Estimació del consum d'energia elèctrica Març 2024
17 ICL  Índex de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2024
17 ETCL  Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2024
20 Estimació d'indicadors provincials d'equipament i ús de les tecnologies d'informació i comunicació en les llars 2023
21 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2024
21 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2024
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2024
25 Estadística estructutal d'empreses: Sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2022
26 Estadística de migracions i canvis de residència. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021-2022
27 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2024
27 ETR-FAMILITUR Enquesta de turisme de residents. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2024

07 Juliol
Dia Operació estadística Període de referència
3 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2024
3 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2024
5 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2024
10 Explotació del directori estadístic d'empreses de la Comunitat Valenciana 2023
11 ICE  Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2024
11 Indicadors socials de qualitat de vida Edició 2024
12 Estimació del consum d'energia elèctrica Abril 2024
12 Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social Trimestre 2/2024
18 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2024
18 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2024
18 Estadística d'empreses inscrites en les Seguretat Social Trimestre 2/2024
18 Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social Trimestre 2/2024
22 ODS Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana  
23 Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals 2022 
24 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2024
26 EPA  Enquesta de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2024
26 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2024
29 Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2024
31 Enquesta de consums energètics. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2022

08 Agost
Dia Operació estadística Període de referència
2 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2024
2 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2024
5 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2024
14 Estimació del consum d'energia elèctrica Maig 2024
19 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2024
19 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2024
26 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2024
30 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2024

09 Setembre
Dia Operació estadística Període de referència
2 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2024
2 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2024
10 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2024
12 Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial Trimestre 2/2024
13 Estimació del consum d'energia elèctrica Juny 2024
17 ICL  Índex de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2024
17 ETCL  Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2024
20 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2024
20 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2024
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2024
26 ICM Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2024
26 ETR-FAMILITUR Enquesta de turisme de residents. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2024
27 Enquesta industrial anual de productes. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2023

10 Octubre
Dia Operació estadística Període de referència
2 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2024
2 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2024
4 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2024
15 Estimació del consum d'energia elèctrica Juliol 2024
16 ICE  Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2024
17 Estadística d'empreses inscrites en les Seguretat Social Trimestre 3/2024
17 Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social Trimestre 3/2024
18 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2024
18 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2024
21 Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social Trimestre 3/2024
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2024
25 EPA  Enquesta de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2024
28 Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2024
28 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2024
29 Estimacions de població de la Comunitat Valenciana 2012-2021
31 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2024
31 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2024

11 Novembre
Dia Operació estadística Període de referència
7 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2024
15 Estimació del consum d'energia elèctrica Agost 2024
20 Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial Trimestre 3/2024
20 Estadística de noms i cognoms de la població de la Comunitat Valenciana 2023
21 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2024
21 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2024
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2024
28 ODS Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana
29 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2024
29 Indicadors d'alta tecnologia per a la Comunitata Valenciana 2022

12 Desembre
Dia Operació estadística Període de referència
3 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2024
3 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2024
3 Estimacions del principals indicadors de l'enquesta de condicions de vida a nivell provincial 2018-2023
5 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2024
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Setembre 2024
17 ICL  Índex de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2024
17 ETCL  Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2024
18 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2024
18 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2024
20 ETR-FAMILITUR Enquesta de turisme de residents. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2024
26 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2024
27 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2024