botón por estadística

Per data

gener
Dia Operació estadística Període de referència
9 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2022
9 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2022
11 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2022
12 Estimació del consum d'energia elèctrica Octubre 2022
18 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2022
18 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2022
19 ICE  Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2023
20 Estadística d'empreses inscrites en les Seguretat Social Trimestre 4/2022
20 Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social Trimestre 4/2022
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2022
26 EPA  Enquesta de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2022
27 Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2022
30 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2022
31 Estadística sobre activitats en R+D. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021

febrer
Dia Operació estadística Període de referència
6 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2022
6 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2022
7 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2022
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Novembre 2022
17 Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial Trimestre 4/2022
21 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2022
21 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2022
23 MNP Moviment natural de població. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021
24 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2023

03 Març
Dia Operació estadística Període de referència
1 EPA Enquesta de població activa. Mitjanes anuals 2022
6 Indicadors socials de qualitat de vida de la Comunitat Valenciana. Àrea de gènere  
7 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2023
7 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2023
7 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2023
10 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2023
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Desembre 2022
16 Estadística del padró continu. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2022
16 Indicadors demogràfics de despoblament de la Comunitat Valenciana 2022
16 ICL  Índex de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2022 i anteriors
16 ETCL  Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2022
23 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2023
23 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2023
24 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2023
30 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2023
31 ODS Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana  
31 ETR-FAMILITUR Enquesta de turisme de residents. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2022 i anteriors

04 Abril
Dia Operació estadística Període de referència
5 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2023
6 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2023
6 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2023
14 Estimació del consum d'energia elèctrica Gener 2023
18 Estimacions de població de les Comunitat Valenciana 01/07/2021 i 01/01/2022
19 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2023
19 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2023
20 ICE  Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2023
21 Estadística d'empreses inscrites en les Seguretat Social Trimestre 1/2023
21 Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social Trimestre 1/2023
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2023
26 Estimació de la població empadronada per codis postals 2022
27 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2023
27 EPA  Enquesta de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2023
28 Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2023

05 Maig
Dia Operació estadística Període de referència
5 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2023
8 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2023
8 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2023
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Febrer 2023
19 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2023
19 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2023
22 Enquesta de condicions de vida (ECV). Resultats per a la Comunitat Valenciana 2022
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2023
30 Indicadors demogràfics subprovinciales. Natalitat i mortalitat 2021
30 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2023
31 Enquesta sobre l'estructura de la indústria de les construcció. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021

06 Juny
Dia Operació estadística Període de referència
5 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2023
5 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2023
6 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2023
7 Dones i homes en la Comunitat Valenciana Edició 2023
9 Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial Trimestre 1/2023
15 Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social 2022
15 Indicadors de comerç exterior 2015 - 2022
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Març 2023
16 ICL  Índex de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2023
19 ETCL  Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2023
21 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2023
21 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2023
26 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2023
28 Estimació d'indicadors provincials d'equipament i ús de les tecnologies d'informació i comunicació en les llars 2022
28 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2023
30 ETR-FAMILITUR Enquesta de turisme de residents. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2023

07 Juliol
Dia Operació estadística Període de referència
4 Explotació del directori estadístic d'empreses de la Comunitat Valenciana 2022
5 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2023
6 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2023
6 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2023
11 ICE  Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2023
13 Indicadors socials de qualitat de vida Edició 2023
14 Estimació del consum d'energia elèctrica Abril 2023
18 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2023
18 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2023
20 Estadística d'empreses inscrites en les Seguretat Social Trimestre 2/2023
20 Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social Trimestre 2/2023
24 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2023
25 ODS Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana  
26 Projeccions de població 2022-2037
27 EPA  Enquesta de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2023
27 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2023
28 Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2023

08 Agost
Dia Operació estadística Període de referència
4 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2023
4 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2023
4 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2023
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Maig 2023
17 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2023
17 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2023
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2023
29 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2023

09 Setembre
Dia Operació estadística Període de referència
5 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2023
5 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2023
8 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2023
12 Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial Trimestre 2/2023
15 Estimació del consum d'energia elèctrica Juny 2023
15 ICL  Índex de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2023
15 ETCL  Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2023
21 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2023
21 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2023
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2023
28 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2023
29 Estadística estructural d'empreses: Sector industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021
29 ETR-FAMILITUR Enquesta de turisme de residents. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2023

10 Octubre
Dia Operació estadística Període de referència
4 Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals 2021
5 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2023
6 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2023
6 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2023
11 Estadística estructural d'empreses: Sector comerç. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Juliol 2023
18 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2023
18 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2023
19 ICE  Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2023
19 Estadística d'empreses inscrites en les Seguretat Social Trimestre 3/2023
19 Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social Trimestre 3/2023
20 Estadística estructural d'empreses: Sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021
25 Enquesta de consums enegéticos. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2023
26 EPA  Enquesta de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2023
27 Enquesta industrial anual de productes. Resultats per a la  Comunitat Valenciana 2022
27 Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2023
27 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2023

11 Novembre
Dia Operació estadística Període de referència
6 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2023
6 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2023
7 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2023
15 Estadística de noms i cognoms de la població de la Comunitat Valenciana 2022
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Agost 2023
21 Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial Trimestre 3/2023
21 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2023
21 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2023
24 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2023
29 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2023
30 Indicadors d'alta tecnologia per a la Comunitata Valenciana 2021
30 ODS Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana  

12 Desembre
Dia Operació estadística Període de referència
5 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2023
11 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2023
11 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2023
14 Indicadors de pobresa i condicions de vida a nivell subregional 2022
15 Estimació del consum d'energia elèctrica Setembre 2023
18 ICL  Índex de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2023
18 ETCL  Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2023
19 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2023
19 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2023
26 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2023
27 ETR-FAMILITUR Enquesta de turisme de residents. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2023
28 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2023